Hvad er talentfuld ledelse? Hvad er et talentfuldt team?

Når jeg holder foredrag og arbejder med talentudvikling rundt omkring, får jeg tit stillet spørgsmålene;

Hvem er den talentfulde leder? Hvad er et talentfuldt team?

Til det kan jeg kun sige, at det kommer an på branchen og på de opgaver, der skal løses i hverdagen.

Brancher er meget forskellige. It-virksomheder har ofte tiltrukket nogle helt andre talenter end for eksempel en skole eller børnehave. Det er helt forskelligt hvad, der lægges vægt på i god ledelse og i et velfungerende team.

I et nyetableret team er det vigtigt at få defineret opgaverne, men endnu vigtigere, hvilke talenter det kræver at løse opgaverne. I allerede eksisterede teams giver det et fantastisk løft at åbne øjnene for de nuværende talenter via en talentscreening. Ved at kende til hinandens talenter i et team, er der grobund for et stærkt og velfungerende team.

Ledere er forskellige, og brancher er forskellige – derfor skal en leders talenter også gerne passe med branchens værdisæt.

En leder bliver i dag målt på mange parametre, og ved at afdække talenterne kan man se, hvilke talenter man har, og hvorfor man får ”hug” på nogle andre områder – vores såkaldte blindspots.
Denne indsigt i talenter er et fantastisk støtteredskab til de målsætningsredskaber, som man allerede bruger i virksomheden. At bruge indsigt i talenterne via talentværktøjet er en ny og anderledes måde at anskue ledelse og teams på, og ofte finder man ud af, at man kan omrokere en smule i opgaverne med et enormt positivt resultat til følge.

Når vi mennesker sidder med en opgave, som vi ikke har talent for, daler vores motivation og drive, og vi laver overspringshandlinger. Sidder vi omvendt med en opgave, som vi har talent for, er vi effektive og får energi, selvværd og meningsfølelse af at løse den. Derfor stiger arbejdsglæden og effektiviteten i hele organisationen, når man kortlægger talenterne og har fokus på dem.

Selvfølgelig er det ikke realistisk, at vi kun kan lave det, som vi har top-talent for, men der findes metoder til at ”tricke” hjernen til at kunne lave opgaven. Her er det ekstremt vigtigt, at man kobler 3 top-talenter på det ”non”-talent, man skal bruge og afgrænser opgaven tidsmæssigt. Så kan man faktisk stadig godt udføre opgaven effektivt.

 

Vil du vide mere omkring at skabe talentfulde teams og talentfuld ledelse, så kontakt mig endelig.