Talentudviklingstrends alle virksomheder bør være opmærksomme på

De fleste af os er allerede i fuld gang med 2018 og strategierne for, hvordan året skal udforme sig, er allerede lagt. Men selvom vi har snuden solidt plantet i sporet, er der vigtige trends inden for talentudvikling samt leder- og medarbejderkultur I som virksomhed bør være opmærksom på.

Jeg vil derfor gerne dele mit bidrag til hvilke fremtidige trends ift. Talentudvikling,  vi ikke kan komme udenom.

Nye krav til fremtidens medarbejdere

I mange år har virksomhederne lagt stor vægt på at finde og fastholde stabile medarbejdere, men fremtiden vil vise, at der her vil komme en ændring, når der rekrutteres nye kandidater. Gennem min research ses det tydeligt, at virksomhederne fremadrettet vil søge medarbejdere, som er mobile og omstillingsparate fremfor stabile. Det er der flere årsager til blandt andet den teknologiske udvikling.

Igennem den skabes der nemlig flere og flere nye jobs og titler, som vi ikke førhen har kendt til. Det betyder, at virksomhederne skal til at ansætte og rekruttere medarbejder til jobs, som knap nok har fået en stillingsbeskrivelse. Dertil kommer at den ”menneskelige kultur” har ændret sig. Vi søger information, viden og lærdom, som aldrig før. Det ses derfor også mere hyppigt, at medarbejdere – såvel som ledere – kun  bliver i virksomheden, så længe ovenstående tilfredsstilles. Tendensen er ikke længere, at man som ansat  bliver i samme firma i 10, 15, 20 år – men formår man, som virksomhed at udnytte denne trend, kan det bidrage yderst effektivt til forretningen.

Det ses også tydeligt, at virksomheder verden over, for alvor har fået øjnene op for, hvor stort et udbytte personlig dataanalyse og efterfølgende talent-udviklingsprogrammer giver. De virksomheder, som vælger at rekruttere på baggrund af talentanalyser, samt formår at identificere de specifikke færdigheder, de har brug for – ikke blot til eksisterende stillinger, vil have et enormt forspring og være langt mere konkurrencedygtige på flere parametre.

AI – den hemmelige arbejdshest

Når vi nu taler om dataanalyse, kan vi ikke komme udenom artificial intelligence (kunstig intelligens), som er ved at udvikle sig til vores ”hemmelige arbejdshest”.

Kunstig intelligens er et brandvarmt emne hos mange – dog er det ikke alle som endnu har formået at inkorporer mulighederne i dagligdagens struktur.

Jeg skal ikke gøre mig til herre over hvem, hvad, hvor eller hvornår fænomenet AI skal implementeres, men jeg vil dog sige så meget, at alle fremtidsstudier peger i retning af, at det på sigt, rent økonomisk, kun kan betale sig at følge denne udvikling.

Artificial intelligence vil ikke fra den ene dag til den anden overtage alle vores jobs 100% – men kan en robot gøre jeres arbejde? Og på den halve tid? Svaret er JA – i hvert fald dele af det. Som det ser ud pt. – men man skal også huske på, at nye jobs kommer til.

”Op imod” artificial intelligence vil talentudviklingsværktøjerne i den grad være behjælpelig. Jeg oplever, at flere virksomheder ikke altid er opmærksomme på de talenter, som allerede er tilknyttet.

Udnyt eksisterende talenter

Et råd fra mig vil derfor være at starte med, igennem talentanalyse, at undersøge hvilke eksisterende talenter, som findes in house. Skal der derimod rekrutteres nyt, kan talentudviklingsværktøjerne ligeledes være med til at påpege de præcise kompetencer, som skal bruges.

Vi lever i en verden, hvor vores ”fast forward” knap sidder fast – forandring og udvikling sker lige så ofte, som en regnvejrsdag i Danmark.

Så rust jeres virksomheder, effektiviser og optimér jer selv, såvel som jeres ansatte, og husk på at forandring kan være med til at gøre grønne tal grønnere.

Kilder

  • Forbes, “Talent Strategy in Data Age”
  • Linkedin, “2018 Global Recruiting Trends Report”